{Benin City, Nigeria Local Time}
Bookmark and Share
 

Iyobas Queen Mother 1473-Date

Last Update (November 8, 2018)

Iyoba {Queen Mother}

Mother Of Oba

Period

Omuwa

Ezoti

About 1473-1473AD
------ Olua
,, 1473-1480AD
Omuwa Ozolua
,, 1481-1504AD
Idia Esigie
,, 1506-1550AD
Elaba
Orhogbua
,, 1550-1578AD
Umelu
Ehengbuda
,, 1578-1606AD
------
Ohuan
,, 1606-1614AD
Eson
Ahenzae
,, 1614-1661AD
Efeseke
Akenzae
,, 1661-1669AD
Enahen
Akengboi
,, 1669-1675AD
Edia I
Ahnkpaye
,, 1675-1684AD
Ohogha I
Akengbedo
,, 1684-1689AD
Imarhiaede
Oreoghene
,, 1689-1700AD
Ewebonoza
Ewuakpe
,, 1700-1712AD
------
Ozuere
,, 1712-1713AD
Iha I
Akenzua I
,, 1713-1735AD
Ede
Erosoyen
,, 1735-1750AD
Ohogha ll
Akengbuda
,, 1750-1804AD
Ose
Obanosa
,, 1804-1816AD
------
Ogbebo
,, 1816-1816AD
Omozogie
Osamwede
,, 1816-1848AD
Ugiomo
Adolo
,, 1848-1888AD
Ihaya II
Ovonramwen
,, 1888-1914AD
Eghaghe
Eweka II
,, 1914-1932AD
Ariowa
Akenzua II
,, 1933-1978AD
Aghahowa
Erediauwa
,, 1978-2016AD
Eghiunwe 
Ewuare II
,, 2016-Date
Comment Box is loading comments...